Szczegóły obsługi księgowej

   

 

Jak wygląda świadczenie usług na podstawie stałej umowy o obsługę księgową?

Zawierając umowę zobowiązujemy się do dbania o interesy gospodarcze klienta.

Podatki

Ważnym etapem w naszej współpracy w sferze podatków jest dokładna analiza sytuacji klienta w celu ustalenia bieżących możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych i określenia wrażliwości podatkowej na przyszłe zmiany przepisów. Każda zmiana szczegółów biznesowych jak również sytuacji osobistej klienta jest wspólnie omawiana tak, aby złagodzić dokuczliwość podatkową. (Są to czynności wykonywane w ramach podstawowej stawki cenowej). Wszystkie istotne zmiany przepisów są odpowiednio opracowywane i tłumaczone na „język polski” i przekazywane do klienta.

Nasz doradca podatkowy jest dostępny dla naszych klientów od godz. 8.00 w poniedziałek do godz. 20.00 w sobotę.

Dokumenty
Nasze Biuro odbiera od klienta dokumenty do księgowania minimum dwa razy w miesiącu, a jeżeli jest taka potrzeba - częściej. Sytuacja ekonomiczna każdego klienta jest poddawana comiesięcznej analizie ekonomicznej i wynikające stąd wnioski są przedstawiane klientowi.

 

Deklaracje Z odpowiednim wyprzedzeniem informujemy klienta (przekazujemy wypełnione polecenie przelewu bankowego) o wysokości podatku czy składki ZUS, jakie należy wpłacić do urzędu.

Sporządzamy wszystkie deklaracje podatkowe i ZUS-owskie i przekazujemy je do właściwego Urzędu. Nasze Biuro reprezentuje klienta również w wyjaśnianiu spraw spornych z urzędem.

Kadry i płace
Zapewniamy też pełną obsługę płacową i kadrową pracowników: rejestrujemy nowych i odchodzących pracowników w ZUS, sporządzamy listy płac, pamiętamy o szczegółowych terminach badań

 i innych obowiązkach spoczywających na pracodawcy, sporządzamy umowy o pracę i dokumenty dla zwalnianych pracowników.

Inne
Również w ramach podstawowej stawki cenowej analizujemy zawierane przez klienta umowy biznesowe (na zlecenie klienta bierzemy udział w negocjacjach z innymi partnerami gospodarczymi).

 

 

wykonanie smARTcat