O ofercie

   

 

Chcielibyśmy być pomocni w organizowaniu i rozwoju Państwa spółki. Nasza firma powstała w 1992 roku specjalizując się w badaniu sprawozdań finansowych; z upływem lat rozszerzyliśmy nasza działalność o wszystkie usługi o charakterze księgowym i ekonomicznym.

Zajmujemy się wszystkimi problemami związanymi z obsługą biznesu i poprawą jego efektywności.

ZAKRES USŁUG

• wszystkie rodzaje ewidencji
   księgowej
• wnioski kredytowe
• audyty
• analizy ekonomiczne
• udzielanie adresu pocztowego

• rozliczenia i doradztwo
   podatkowe
• biznes-plany
• obsługa ZUS
• controlling
• negocjowanie umów klienta

• analizy i doradztwo podatkowe i biznesowe

 

W ramach stałej umowy o świadczenie usług księgowych zapewniamy pełną obsługę podatkową, ZUS i księgową.

W konsekwencji podpisania umowy z naszym biurem klient jest uwolniony od przymusu pamiętania o urzędowych terminach, od konieczności bywania w Urzędach, od obowiązku śledzenia przepisów podatkowych.
Rozwiązania korzystne dla klienta zostaną Mu zaproponowane łącznie z szacunków efektów i kosztów.
 

Oddzielnymi umowami są objęte takie usługą jak: sporządzanie biznes – planów dla kredytujących banków czy innych instytucji (np.PARP) przygotowywanie planów połączenia dla łączących się podmiotów, wdrażanie budżetowania i innych bardziej zaawansowanych narzędzi controllingu,due dilligens, analizy problemowe, badanie sprawozdań finansowych, przeglądy ksiąg.

 

 

wykonanie smARTcat